Νέα Οικοδομική Άδεια δόμησης

Εάν πρόκειται να κατασκευάσετε το νέο σας σπίτι η ένα νέο κτήριο τότε θα απαιτηθεί η απαραίτητη νέα Άδεια δόμησης η οποία και επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών κατασκευής. Μέσα σε αυτήν την άδεια περιγράφονται  όλες οι απαιτούμενες  μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα βέβαια με τις νέες  ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4030/11. Η γνωστή σε όλους μας οικοδομική άδεια !


Ο χρόνος που θα ισχύει αυτή η νέα άδεια έχει ισχύ μέχρι και 4 χρόνια, το σύνηθες δικαίωμα ανανέωσης ισχύει για 2 εξάμηνα και προκειμένου να εκδοθεί απαιτούνται  πολλές μα πολλές μελέτες.

Πότε απαιτείται νέα έκδοση άδειας δόμησης ; διαβάστε τις παρακάτω περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί νέα οικοδομική άδεια δόμησης.
Κατεδάφιση κατασκευών.

Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

Κατασκευή πισίνας η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Περιτοιχίσεις που ξεπερνά το ύψος τους ενός μέτρου για λιθοδομή και περιφράξεις που δεν είναι από ελαφρύ υλικό με χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων καθώς και γηπέδων.

Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής νέας εγκατάστασης, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση.

Αλλαγή χρήσης (συχνά απαιτείται για την έκδοση άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Οι μελέτες που συνήθως απαιτούνται για την έκδοση μιας νέας άδειας δόμησης είναι οι ακόλουθες, σίγουρα μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του κτιρίου αλλά συνοπτικά είναι οι παρακάτω :

Αρχιτεκτονική μελέτη
Στατική μελέτη
Τοπογραφική μελέτη - διάγραμμα
Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων
Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
Μελέτη φωτοτεχνίας
Μελέτη θερμικών απωλειών και θέρμανσης
Μελέτη κλιματισμού-αερισμού
Μελέτη πυρασφάλειας
Μελέτη καύσιμου αερίου
Μελέτη  ανυψωτικών συστημάτων, π.χ. ανελκυστήρα
Μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
Μελέτη του χρονικού προγραμματισμού που θα απαιτηθεί.


Ως επιχείρηση  έχουμε αναλάβει πολλές και διαφορετικές μελέτες και είμαστε στην διάθεση σας για να συζητήσουμε την όποια εκπόνηση των μελετών που ενδεχομένως αφορούν ένα ν έργο κατασκευής και όχι μόνο, στο γραφείο μας λειτουργεί και ένα εξειδικευμένο τμήμα το οποίο και αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου για την έκδοση άδειας δόμησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου