Ρύθμιση αυθαιρέτων – τακτοποίηση.

Η τακτοποίηση των αυθαιρέτων πλέον καθώς και η βεβαίωση μηχανικού είναι πλέον υποχρεωτικές διαδικασίες για την κάθε μεταβίβαση ή και σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε οποιοδήποτε ακίνητο (προσοχή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών χωρίς κτίσμα), στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή ακόμη έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Οι ιδιοκτήτες έχουν προθεσμία μέχρι τις 08/10/2016 προκειμένου να τακτοποιήσουν νομικά τα αυθαίρετά τους και πιθανόν να υπάρξουν παρατάσεις αν και ακόμη τίποτα δεν είναι βέβαιο.
Σύμφωνα λοιπόν με τον ν. 4178/13 ο οποίος ήρθε να αντικαταστήσει τον παλαιότερο ν.4014/11 περί τακτοποίησης και ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, οι ιδιοκτήτες ακινήτων  έχουν την δυνατότητα τακτοποιήσουν τυχόν  πολεοδομικές παραβάσεις στις ιδιοκτησίες τους, οι οποίες και είχαν αποπερατωθεί μέχρι τις 28/07/2011.


Ποια είναι η Διαδικασία ρύθμισης των αυθαιρέτων;

Η διαδικασία της ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών αποτελείται ουσιαστικά από δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο που πρέπει να ακολουθήσετε είναι αυτό όπου ο  ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε έναν μηχανικό η γενικά ένα τεχνικό γραφείο και του αναθέτει τη διαδικασία νομιμοποίησης του αυθαιρέτου. Σε αυτό το στάδιο ο μηχανικός   ενημερώνει τον πελάτη για τα απαραίτητα έγγραφα  που απαιτούνται όπως  είναι άδεια και τα σχέδια του υπάρχοντος κτιρίου, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη η των ιδιοκτητών  που θα χρειαστούν και για την συνέχιση της διαδικασίας. Στη συνέχεια ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία στον υπό έλεγχο χώρου κατά την οποία πραγματοποιείται η αποτύπωση του χώρου και η σύγκριση με τα σχέδια της υπάρχουσας άδειας (όπου υπάρχει) για την καταγραφή των αυθαιρεσιών και η λήψη φωτογραφιών του χώρου.
Έπειτα από την αυτοψία υπολογίζει ένα προσωρινό πρόστιμο, υποβάλλει την ηλεκτρονική δήλωση  και  εκδίδεται από το σύστημα ένας «μοναδικός αριθμός» για το αυθαίρετο καθώς και εντολή πληρωμής για το τέλος υπαγωγής (παράβολο). Ταυτόχρονα καθορίζεται  ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η αποπληρωμή του προστίμου.Το παράβολο πληρώνεται από τον πελάτη σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα ή ακόμη και μέσω web-banking. Η πιστοποίηση της πληρωμής του παραβόλου  σηματοδοτεί σε κάθε περίπτωση την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής.

Δεύτερο στάδιο ενεργειών,  μετά την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής , δηλαδή την υποβολή της δήλωσης,  ο πελάτης μπορεί αρχίσει την αποπληρωμή του προστίμου, ο οποίος επίσης έχει παράλληλα την δυνατότητα να ελέγχει τις πληρωμές καθώς και το υπόλοιπο του προστίμου μέσω ενός κωδικού που προμηθεύεται από τον μηχανικό. Την ίδια περίοδο ο μηχανικός συντάσσει και συγκεντρώνει  όλα τα προαπαιτούμενα από τη μεριά του έγγραφα, σχέδια, μελέτες,  υπολογίζει το τελικό  πρόστιμο  σύμφωνα με το οποίο επαναπροσδιορίζεται  στο σύστημα και το υπόλοιπο των δόσεων για την αποπληρωμή του.

Τέλος μετά την αποπληρωμή του προστίμου, ο μηχανικός υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο σύστημα  και εφόσον πιστοποιηθεί η πληρότητά τους, εκδίδεται αυτόματα η «Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου». Πρόκειται για ένα έγγραφο τυποποιημένο από το σύστημα που περιέχει όλα τα στοιχεία του  αυθαιρέτου και των ιδιοκτητών .
Το έγγραφο τακτοποίησης δηλαδή αυτό της βεβαίωσης παραδίδεται στον πελάτη  μαζί με τα σχέδια της τακτοποίησης μόλις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.


Το τεχνικό γραφείο της Δημιουργών Τέχνημα αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την πλήρη Ρύθμιση αυθαιρέτων – τακτοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου