Άδεια ανακαίνισης - εκτέλεσης μικρών εργασιών

Όταν πρόκειται να προχωρήσετε σε μία πολύ μικρής κλίμακας έκταση εργασιών ανακαίνισης τότε ουσιαστικά μιλάμε για μία  κατηγορία εργασιών που δεν θα χρειαστείτε έκδοσηάδειας δόμησης είναι αυτές για της οποίες ουσιαστικά χρειάζεται μόνο μια έγγραφη ενημέρωση πριν αυτές ξεκινήσουν να γίνονται. Συγκεκριμένα πριν από την έναρξη αυτών (48 ώρες πριν ενημερώνεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής που θα γίνουν οι εργασίες)  από την αρμόδια πολεοδομία συνοδευόμενη από μία τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού.


Οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται αυτή η έγγραφη 48ωρη άδεια - ενημέρωση είναι οι ακόλουθες:

Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές  τοιχοποιίας ή ακόμη και εσωτερικές διαρρυθμίσεις που δεν μεταβάλλουν όμως σε καμία περίπτωση τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.

Εξωτερικούς χρωματισμούς, ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, ή επισκευή επιχρισμάτων, ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Επισκευή η ακόμη και επισκευή των εσωτερικών δαπέδων και των επενδύσεων τοίχων ή και οροφών.

Τοποθέτηση κλιματιστικών η και επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια.

Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή, ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος

Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

Παρατηρήσεις . Σήμερα μας δίνει το νομοθετικό δικαίωμα η πολεοδομία για επιπλέον εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης, ή θερμομόνωση στεγώ,ν ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων, ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, ή τοποθέτησης και αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων χωρίς βέβαια την χρήση ικριωμάτων – σκαλωσιές . Όλα τα παραπάνω στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

Το τεχνικό γραφείο της Δημιουργών Τέχνημα αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου για την έκδοση άδειας εκτέλεσης μικρών εργασιών (48ωρη άδεια).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου