Ηλεκτρονική Ταυτότητα κτιρίου

Τι σημαίνει ο τίτλος Ταυτότητα Κτηρίου και πως αποκτάται; Ισχύει πλέον η διαδικασία για την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτισμάτων της χώρας μας, αναφερόμαστε σε δημόσια αλλά και σε ιδιωτικά,  στόχος είναι να συγκεντρωθούν επιτέλους  όλα τα απαραίτητα στοιχεία – κτήρια της χώρας μας έτσι ώστε να αποτυπωθούν σε μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα τηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και της περίφημης Κλιματικής Αλλαγής. Όλα τα παραπάνω βέβαια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, γνωρίζουμε ήδη ότι σκέφτεστε ήδη κάποιους από αυτούς πέραν της λογικής που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, μιλάμε για την φορολογία, μιλάμε για τον περίφημο ΕΝΦΙΑ και γενικώς το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στα περίπου 500.000 αυθαίρετα που θα πρέπει να υπαχθούν στους νόμους της τακτοποίησης, για τα οποία η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας, ήδη από όσο γνωρίζουμε έχουν υπαχθεί αρκετές χιλιάδες αυθαίρετα ακίνητα.


Η καταγραφή λοιπόν αυτών πραγματοποιείται  μέσω του νέου θεσμού της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και είναι υποχρεωτική. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα κίνητα χωρίς Ηλεκτρονική Ταυτότητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων προθεσμιών θα θεωρούνται παντελώς αυθαίρετα. Η υποβολή ψευδών στοιχείων από τον αρμόδιο μηχανικό θα τιμωρείται αυστηρά με υψηλά πρόστιμα και στέρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα θεσπίστηκε ουσιαστικά το 2010, στον νόμο περί ημιυπαίθριων και από τότε εκκρεμεί.

Οι πολίτες από το 2015 υποχρεούνται εντός της δεκαετίας (ή πενταετίας για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων) να συμπληρώσουν την νέα αυτή Ηλεκτρονική Ταυτότητα. Πέραν ωστόσο της γενικής προθεσμίας, σε περίπτωση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας σε κτίριο, για την οποία απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, πρέπει να συμπληρωθεί η ταυτότητα για το σύνολο του κτιρίου.  Σε περίπτωση μεταβίβασης κτίσματος, πρέπει να συμπληρωθεί και πάλι ταυτότητα κτιρίου, η οποία θα αντικαταστήσει την βεβαίωση του μηχανικού που έως τώρα συνόδευε τα συμβόλαια. Το έργο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου αναλαμβάνει πάντοτε μηχανικός, τον οποίο ορίζει ο ιδιοκτήτης, ο Πολ. Μηχανικός υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή με την απαραίτητη αίτηση προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται ένας κωδικός ιδιοκτήτη, ο οποίος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αρμόδιο Πολ. Μηχανικό και παράλληλα στον αναφερόμενο στην αίτηση ιδιοκτήτη.

Η ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής δεν ισχύει μόνο για το σύνολο του κτιρίου αλλά και για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οριζόντιες και κάθετες. Τώρα προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις μεταξύ συνιδιοκτητών, παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσει ο κάθε ιδιοκτήτης ξεχωριστά για το διαμέρισμα του. Οποιαδήποτε εργασία καθ' υπέρβαση της άδειας δόμησης ή της ταυτότητας κτιρίου θα θεωρείται αυθαίρετη και θα επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου. Αυτά περιλαμβάνει η όλη διαδικασία τακτοποίησης και δήλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σε περιπτώσεις υποβολής ψευδών στοιχείων ταυτότητας κτιρίου από τον αρμόδιο μηχανικό, προβλέπονται, πέρα των ποινικών κυρώσεων, πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ και αναστολή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για διάστημα από δύο έως 24 μήνες.
Μέσω Διαδικτύου και οι άδειες

Από το 2015, μαζί με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα, αρχίζει να εφαρμόζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και έκδοση των αδειών δόμησης με στόχο στη συνέχεια και έως την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου το 2020, να υπαχθούν δηλαδή σε αυτό όλα τα χωρικά και πολεοδομικά στοιχεία της επικράτειας.
 Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων  (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) απαιτεί όλα τα νέα κτίρια από το 2020 να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly Zero Energy Buildings – nZEB). Ωστόσο, ο προτεινόμενος ορισμός τους εμφανίζεται αρκετά ασαφής, ειδικά σε ό,τι αφορά τη φιλοδοξία ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2 των κτιρίων αυτών. 
Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών υλοποιείται ήδη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και συνδέεται με τον νέο θεσμό της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ως μέρος ενός συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφορούν το κτιριακό απόθεμα της χώρας.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου (ΠΕΑ) έχει ως στόχο  να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του εκάστοτε κτιρίου και βάσει της διαμόρφωσης των τυποποιημένων ενεργειακών κατηγοριών κάποιος να μπορεί εύκολα να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ετοιμάζονται και εκδίδονται μόνο από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Το ΠΕΑ συνοδεύεται και από συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου, οι οποίες δίδονται από τον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα.


Το τεχνικό γραφείο της Δημιουργών Τέχνημα αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου